Kunnen ouderen hun cognitie op peil houden na een acute ziekenhuisopname?

Ouderen in een ziekenhuis doen er goed aan om te oefenen en te bewegen, zodat ze niet alleen hun fysieke, maar ook hun cognitieve vaardigheden behouden. Dat is althans de mening van Spaanse onderzoekers die het cognitief functioneren vergeleken van 370 acuut opgenomen hoogbejaarde ouderen: de helft voerde een gevarieerd oefenprogramma uit, de andere helft kreeg alleen gebruikelijke zorg.

cognitie op peil na ziekenhuisopname