Auteursarchief: Mieke Verberg

Ouderen met dementie profiteren nauwelijks van training

Ouderen met dementie verbeteren hun fysieke en mentale gezondheid nauwelijks als ze trainen. Weliswaar lopen ze sneller na 24 weken training, maar hun conditie, spierkracht en evenwicht gaan niet vooruit, en ook cognitief boeken ze geen progressie. Bovendien neemt hun loopsnelheid weer af zodra ze de training staken.

De publicatie van de NPI-service vindt u hier: ouderen met dementie profiteren nauwelijks van training

Ouderen met cognitieve stoornissen of dementie hebben baat bij training

Training, en vooral langer durende matig-intensieve aerobe training vertraagt de cognitieve achteruitgang bij ouderen met milde cognitieve stoornissen of dementie. Ook vertonen deze trainende ouderen minder gedragsproblemen. Dat menen onderzoekers uit Hong Kong die meta-analyses uitvoerden van 46 effectstudies bij 5099 ouderen, volgens onderstaand NPI-artikel

Ouderen met cognitieve stoornissen of dementie hebben baat bij training

Zorgstandaard Dementie 2020

De nieuwe zorgstandaard Dementie geeft een samenhangende benadering voor alle fasen van het dementieproces, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers.

De Zorgstandaard Dementie 2020 vervangt de vorige uit 2013.

Het zorginstituut heeft de Zorgstandaard Dementie 2020 geautoriseerd nadat meer dan 20 partijen deze hebben onderschreven. Daaronder vallen vertegenwoordigers van zorgorganisaties, cliënten en mantelzorgers, de zorgverzekeraars en vele beroepsorganisaties.

Bekijk de nieuwe zorgstandaard, de aanbevelingen en indicatoren en de publieksversie.

zorgstandaard-dementie

Meer Veerkracht, Langer Thuis Hoe alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen duurzaam meedoen en bewegen

De meeste ouderen wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. Ook de
overheid stuurt aan op grotere zelfredzaamheid, met ondersteuning
van mantelzorgers en vrijwilligers. Voor een groeiende groep ouderen
brengt dit flinke uitdagingen met zich mee. Met het programma Meer
Veerkracht, Langer Thuis wilde FNO daarom een beweging in gang zetten.
Een beweging die een duurzaam effect heeft op de veerkracht en
kwaliteit van leven van alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen met
een beperking, zodat ook zij zo lang mogelijk op een prettige manier thuis
kunnen wonen.

Bijgevoegd 2 leuke documenten daarvoor:

Bewegen naar elkaar FNO FNO-Meer-Veerkracht-Langer-Thuis-nov-2019-A5-laag.pdf.pagespeed.ce.JCb5hRFlyK

Wat je moeten weten over frailty

Frailty – of kwetsbaarheid – ontstaat door een verstoring van het normale verouderingsproces en komt steeds meer voor, met verstrekkende gevolgen voor ouderen, de zorg en de maatschappij. Gelukkig kunnen ouderen het frailty proces ook vertragen en zelfs omkeren. Dat blijkt uit dit overzichtsartikel, waarin wetenschappers de huidige inzichten en ontwikkelingen omtrent frailty beschrijven.

Het artikel vanuit de NPI-service lees je hieronder.

Wat je moet wetenover frailty

Vraag ouderen met dementie naar hun revalidatiedoelen

Revaliderende ouderen met dementie zijn zich bewust van hun functionerings-problemen en kunnen zelf aangeven wat ze willen bereiken met hun revalidatie. Dat lukt het best als zij dat niet zelf hoeven te bedenken maar als een gesprekspartner hen specifieke vragen voorlegt. Ook ouderen met milde tot matige dementie kunnen zo hun wensen duidelijk maken. Dat concluderen Duitse wetenschappers die in een geriatrisch revalidatiecentrum 101 ouderen met dementie interviewden.

Hieronder vindt u het bericht hierover van de NPI-service.

Vraag ouderen met dementie naar hun revalidatiedoelen

Gezonde, inactieve ouderen sterker na duurtraining met eiwitsuppletie

Gezonde, maar inactieve ouderen verbeteren hun conditie als ze drie keer per week drie kwartier matig-intensieve duurtraining doen. Maar alleen ouderen die training combineren met extra eiwitinname worden op den duur ook sterker, hoewel hun spiermassa niet toeneemt. Dat concluderen Japanse onderzoekers die vijftig ouderen vergeleken die vier verschillende protocollen volgden: wel of niet wekelijks trainen, met wel of geen inname van eiwitsupplementen.

Het volledige NPI artikel leest u via de volgende link:

Gezonde inactieve ouderen sterker na duurtraining met eiwitsuppletie