Ouderen nemen valrisico voor lief om zelfstandigheid te behouden

Uit deze publicatie van het NPI blijkt dat het bewaren van hun zelfstandigheid de belangrijkste drijfveer is voor ouderen om te volharden in valrisico-verhogend gedrag. Daarnaast ontdekten de onderzoekers van deze kwalitatieve studie nog vijf andere thema’s die verklaren of ouderen hun gedrag aanpassen om valongelukken te voorkomen. Om valpreventieprogramma’s succesvol te implementeren is het belangrijk dat de uitvoerders kennis nemen van deze gedragsaspecten.

valrisico versus zelfstandigheid