Valpreventie werkt

Zelfstandige ouderen vallen minder als ze een valpreventieprogramma volgen, vooral als dat uit balansoefeningen of functionele training bestaat. En als ze vallen leidt het mogelijk minder vaak tot fracturen of medische zorg. Dat concluderen onderzoekers na een uitgebreide metaanalyse van 108 effectstudies uit 25 landen bij 23.407 zelfstandig wonende ouderen.

valpreventie-werkt