Vraag ouderen met dementie naar hun revalidatiedoelen

Revaliderende ouderen met dementie zijn zich bewust van hun functionerings-problemen en kunnen zelf aangeven wat ze willen bereiken met hun revalidatie. Dat lukt het best als zij dat niet zelf hoeven te bedenken maar als een gesprekspartner hen specifieke vragen voorlegt. Ook ouderen met milde tot matige dementie kunnen zo hun wensen duidelijk maken. Dat concluderen Duitse wetenschappers die in een geriatrisch revalidatiecentrum 101 ouderen met dementie interviewden.

Hieronder vindt u het bericht hierover van de NPI-service.

Vraag ouderen met dementie naar hun revalidatiedoelen