Doelen stellen bij GWZ

Binnen de geïntegreerde wijkzorg is het een uitdaging om, behalve het leveren van goede zorg, ook te werken aan een optimale zelfstandigheid, meer zelfvertrouwen, het verbeteren van het zelfbeeld en de kwaliteit van leven. Hierdoor kan de benodigde zorg vaak verminderd worden. Hierbij is het belangrijk om goede doelen te stellen. Binnen de fysiotherapie kent men nu de PSG: is een interactieve methode om het hele proces rondom doelen stellen te ondersteunen. De patiënt heeft hierbij nadrukkelijk een actieve rol. Het meetinstrument is te vinden op http://www.meetinstrumentenzorg.nl/ In het onderstaande artikel wordt de meerwaarde van het gebruik van een goal-setting instrument duidelijk.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21896558