Kwetsbare ouderen

 

Kwetsbare ouderen

Een groeiende groep ouderen is door een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale problemen kwetsbaar voor ernstige gezondheidsproblemen. Deze kunnen leiden tot beperkingen in het dagelijks…

> Lees meer

Chronisch zieken

Voor chronisch zieke cliënten draait de zorg tegenwoordig vooral om het vinden van manieren om goed met de ziekte te leven. Bijvoorbeeld om actief te blijven en/of om constructief om te gaan met negatieve emoties.

> Lees meer

Terminale patienten

Ergo- en fysio-/oefentherapie bieden vaker toegevoegde waarde bij de zorg voor cliënten in de palliatieve fase dan gedacht.

> Lees meer

Mantelzorgers

Mantelzorg is zorg die huisgenoten, familie, vrienden, kennissen, collega’s en buren verlenen aan een hulpbehoevend persoon uit hun directe omgeving.

> Lees meer

Voorbeelden

  • Clienten die bang zijn om te vallen of onlangs zijn gevallen
  • Cliënten die moeite hebben/krijgen met  dagelijkse bewegingen zoals (trap)lopen, bukken, steunkousen aantrekken, in- en uit bed komen, zitten en staan;
  • Cliënt die moeite hebben/krijgen met bewegingen of activiteiten, zoals buiten lopen, afstanden lopen, fietsen en tuinieren
  • Cliënten waar er beperkingen dreigen te ontstaan in de zelfredzaamheid
  • Cliënten waar er beperkingen dreigen te ontstaan in de uitvoering van de vrijetijdsbesteding of hobby’s