Mantelzorgers

 

Kwetsbare ouderen

Een groeiende groep ouderen is door een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale problemen kwetsbaar voor ernstige gezondheidsproblemen. Deze kunnen leiden tot beperkingen in het dagelijks…

> Lees meer

Chronisch zieken

Voor chronisch zieke cliënten draait de zorg tegenwoordig vooral om het vinden van manieren om goed met de ziekte te leven. Bijvoorbeeld om actief te blijven en/of om constructief om te gaan met negatieve emoties.

> Lees meer

Terminale patienten

Ergo- en fysio-/oefentherapie bieden vaker toegevoegde waarde bij de zorg voor cliënten in de palliatieve fase dan gedacht.

> Lees meer

Mantelzorgers

Mantelzorg is zorg die huisgenoten, familie, vrienden, kennissen, collega’s en buren verlenen aan een hulpbehoevend persoon uit hun directe omgeving.

> Lees meer

Aandachtspunten

Nauwe samenwerking met de therapeuten wordt in een zo vroeg mogelijk stadium in gang gezet als de thuiszorg vermoedt of signaleert dat de mantelzorger overbelast is.

  • Informatie over de ziekte en de beperkingen en hoe daar zo goed mogelijk mee om te gaan als mantelzorger
  • Advies aan de mantelzorger om de dagelijkse zorg zo makkelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld: advies over tilsituaties, over  de eigen houding van de mantelzorger tijdens de verzorging en manieren om de cliënt toch zo veel mogelijk zelf te laten doen
  • Advies over mogelijke inzet van hulpmiddelen
  • Advies over mogelijkheden om als mantelzorger aan voldoende rust en ontspanning te komen