Nieuwe KNGF-richtlijn COPD beschikbaar

Vrijdag 24 juli is de nieuwe KNGF-richtlijn COPD gepubliceerd en te vinden op het kennisplatform. De richtlijn is een herziening van de richtlijn uit 2008 en geeft handvatten voor het diagnostisch en therapeutisch proces bij patiënten met COPD. Hierbij is aandacht voor patiënten met zowel hoge als lage symptoomlast, stabiel COPD of rondom een longaanval en met of zonder comorbiditeit.

Doelmatig handelen en transparantie

De belangrijkste onderwerpen in de richtlijn:

  • Primaire aangrijpingspunten voor fysiotherapie: fysieke capaciteit, fysieke activiteit en adembewegingsapparaat
  • Een profielindeling voor het bepalen van de meest doelmatige therapievorm
  • Een gerichte aanbeveling voor de maximale inspanningstest en de wijze waarop de resultaten gebruikt worden om de inspanningstraining vorm te geven.
  • Aandachtspunten bij de behandeling van specifieke subgroepen, zoals patiënten met comorbiditeit, rondom een longaanval en tijdens de palliatieve fase.

De KNGF-richtlijn COPD draagt bij aan het doelmatig handelen. Tevens biedt de richtlijn transparantie naar andere zorgverleners over de wijze waarop patiënten met COPD behandeld worden door de fysiotherapeut. Hiermee streven we ernaar dat het aantal patiënten met COPD dat gebruik maakt van fysiotherapie (momenteel slechts 5%) toe gaat nemen.

Begin 2018 is het KNGF in samenwerking met de VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) gestart met de herziening. Tientallen therapeuten hebben meegewerkt aan de richtlijn door knelpunten aan te dragen in de voorbereidingsfase, mee te schrijven in de werkgroep, mee te denken in de klankbordgroep of feedback te geven in de commentaarfase. Namens de VHVL, NVFG, NVZF en NVFS zaten afgevaardigden van beroepsinhoudelijke verenigingen in de werkgroep en klankbordgroep. Deze verenigingen onderschrijven het belang van herziening en publicatie en zijn zeer tevreden met het uiteindelijke resultaat.

Naast het KNGF, de VvOCM en de beroepsinhoudelijke verenigingen hebben nog 13 organisaties bijgedragen aan de ontwikkeling, waaronder beroepsverenigingen van andere zorgverleners zoals longartsen (NVALT) en (kader)huisartsen (NHG/CAHAG), en patiëntenvereniging Longfonds.

Een samenvatting van de richtlijn vind je hier: COPD 2020 samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen