Voor 1e-lijns therapeuten

Binnen de GWZ-samenwerking is een grote rol weggelegd voor vooral fysio- of oefentherapie en ergotherapie. Voor deze professionals is het de uitdaging om, samen met wijkzorgmedewerkers of andere signalerende partijen in de wijk, op zoek te gaan naar een effectieve multidisciplinaire samenwerking. Als deze samenwerking goed loopt levert dat, behalve een betere zorg in de wijk, ook een andere dynamiek op in de dagelijkse praktijk van de therapeuten.

Wijkverpleegkundigen, die eerder in de revalidatiezorg of verpleeghuiszorg hebben gewerkt, geven aan dat samenwerken daar vaak vanzelfsprekend is. Ze zeggen bijvoorbeeld: ‘als ik bij een cliënt kom en ik heb het idee dat er iets anders moet gebeuren, dan trek ik gewoon een fysio of ergo vanuit de gang mee naar binnen bij die cliënt: kijk eens even met me mee. Daar komen altijd goede oplossingen van’. Zo’n vanzelfsprekende rol voor fysio-, oefen- en ergotherapeuten wensen wij ook de eerstelijn toe. Wil je meewerken aan deze transformatie en hier in jouw gemeente of wijk mee aan de slag gaan? Neem contact met ons op!