Wijkzorgmedewerkers

Huisarts

De huisarts staat, als regievoerder over de zorg, heel dicht bij het cliëntsysteem. Uit inventariserende gesprekken met huisartsen en wijkverpleegkundigen, gevoerd door de LHV, blijkt dat de kwaliteit van zorg verbetert als de huisarts en de…

> Lees meer

Wijkzorgmedewerkers

Wijkzorgmedewerkers (wijkverpleegkundigen en –ziekenverzorgenden) zijn een belangrijke schakel in de eerste lijn. Zij spelen een centrale rol in het leveren van zorg…

> Lees meer

Wijkzorgtherapeuten

Bij geïntegreerde wijkzorg werken de wijkzorgtherapeuten (ergo- en fysio-/ oefentherapeuten) altijd vanuit de thuissituatie van de cliënt.

> Lees meer

Satellietpartners

In de buitenste cirkel bevinden zich de satellietpartners. Zoals de maatschappelijk werker, psycholoog, diëtist en logopedist.

> Lees meer