Fysio-/oefentherapie in de thuiszorg

De fysio- en oefentherapeuten in de thuiszorg richten zich op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiszorgcliënten en hun mantelzorgers. Aan de hand van onderzoek stellen ze bijvoorbeeld de valrisico’s en mantelzorgbelasting in de thuissituatie vast. In nauwe afstemming met de thuiszorg en/of ergotherapeut voeren ze vervolgens interventies uit. Deze zijn vooral gericht zijn op functionele preventie en verbetering van de zelfredzaamheid. Deze fysio- en oefentherapeuten stimuleren en motiveren de (inactieve) cliënt om functioneel te bewegen, zodat ze veilig thuis kunnen functioneren. Ze werken aan een betere conditie van cliënten, het vergroten van hun zelfvertrouwen, het verminderen van hun pijn (ook bij terminale cliënten) en het verbeteren van hun ademhaling. Daarnaast ondersteunen en adviseren zij de thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers bij de fysieke uitvoering van til- en transfertechnieken, belastbaarheid, werkhoudingen en het omgaan met (werk)stress.