Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die steeds belangrijker wordt. Deze gespecialiseerde fysiotherapeuten bieden hoogcomplexe zorg aan oudere cliënten. De geriatriefysiotherapeut en thuiszorgtherapeut vinden elkaar in het zelfredzamer maken van de cliënt en hun kennisoverdracht naar collega’s en andere beroepsgroepen. Geïntegreerde thuiszorg juicht een nauwere samenwerking met deze gespecialiseerde fysiotherapeuten toe.