Buurtzorg Nederland

Voordelen Buurtzorg Plus

In de evaluatie van de Buurtzorg Plus pilot hebben de deelnemende teams de toegevoegde waarde van nauwe samenwerking met de therapeuten heel positief ervaren. De teams benoemen een aantal belangrijke voordelen:

  • Door de korte lijnen met de therapeuten, de goede bereikbaarheid over en weer en het regelmatige cliëntenoverleg is er veel meer zorg afstemming mogelijk.
  • De teams weten nu beter wat de mogelijkheden van fysio- en ergotherapie voor hun cliënten zijn. Bijvoorbeeld reactivering, ademhalingstherapie, palliatieve zorg en bijzondere hulpmiddelen. De therapeuten zijn gericht op de reactivering van (inactieve of benauwde) cliënten en helpen bij het vinden van aanpassingen bij beperkingen. Ze bieden ondersteuning aan cliënt en mantelzorger in de uitvoering van hun taken.
  • De zorg rond de cliënt is nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er wordt aan een gemeenschappelijk doel gewerkt, adviezen worden door meerdere disciplines uitgedragen waardoor de cliënt eerder geneigd is ze op te volgen.
  • Door inzet van de therapeuten is er soms minder (zware) zorg nodig, cliënten kunnen weer meer zelfstandig doen.
  • De kwaliteit van de zorg voor cliënten kan verbeteren door de inzet van de Buurtzorgtherapeuten, met name omdat de zelfredzaamheid van de cliënt en de belastbaarheid van de mantelzorg(st)er door de therapeut(en) wordt verbeterd.
  • Doordat de verpleegkundigen en verzorgenden de verantwoordelijkheid voor de cliëntenzorg met de therapeuten kunnen delen voelen ze zich daarin gesteund.