Waarom GWZ

Voordelen

GWZ biedt voordelen voor verschillende partijen. Zo verhoogt het de kwaliteit van leven van cliënten, wat een voordeel is voor de cliënt zelf, maar ook voor de maatschappij.

Lange termijn oplossingen

De wijkzorgtherapeuten (ergo- en fysio-/oefentherapeuten) werken bij geïntegreerde wijkzorg altijd vanuit de thuissituatie en zoeken altijd naar oplossingen voor langere termijn. Ze zetten daarbij sterk in op preventie en zelfredzaamheid. Ze krijgen én houden cliënten letterlijk en figuurlijk in beweging. Daardoor blijft hun gezondheid op peil en functioneren ze beter.

De wijkzorgtherapeuten leren cliënten hoe ze thuis het beste functioneren met hun beperkingen of hoe ze beperkingen voorkomen. Met geïntegreerde wijkzorgtherapie worden cliënten zelfredzamer en wonen ze langer en veiliger thuis.

Meerwaarde

Geïntegreerde wijkzorgtherapie is helemaal gericht op de thuissituatie. Het onderzoeken en behandelen van cliënten thuis is niet alleen praktisch, maar wordt ook vanuit wetenschappelijk oogpunt onderbouwd. Motorisch gedrag wordt sterk bepaald door de omgeving waarin iemand dit gedrag uitvoert. Cliënten vinden het moeilijk om de behandeling zelf te vertalen naar hun thuissituatie. Daarom is het essentieel om de thuissituatie in de behandeling te betrekken.

Wijkzorgtherapeuten hebben zich door middel van een post HBO cursus gespecialiseerd en weten hoe zij de zorg in de thuissituatie van (kwetsbare) ouderen kunnen verbeteren door (het opzetten en onderhouden van een) nauwe samenwerking met wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden en andere betrokken zorgverleners in de thuissituatie.