De maatschappij


Cliënten

Voor cliënten verhoogt zelfredzaamheid de kwaliteit van leven. Ze willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven.

> Lees meer

Mantelzorgers

De thuiszorgtherapeuten (ergo- en fysio-/oefentherapeuten) betrekken de mantelzorger altijd in hun aanpak.

> Lees meer

Medewerkers

Samenwerking volgens het model van geïntegreerde thuiszorg, levert de medewerkers diverse voordelen op.

> Lees meer

Organisaties

Thuiszorgtherapeuten werken mee aan de behandel- en/of zorgdoelen van de thuiszorgmedewerkers.

> Lees meer

De maatschappij

Dankzij Geïntegreerde Thuiszorg worden cliënten zelfredzamer en kunnen ze langer en veiliger thuis wonen.

> Lees meer

Links