Wat is GWZ

Ontstaan

PROJECTEN

Buurtzorg

Buurtzorg Nederland biedt haar thuiszorgteams, sinds een succesvolle pilot in 2009, de mogelijkheid om geïntegreerde wijkzorgteams te vormen, de zogenaamde Buurtzorg Plus teams. De wijkverpleegkundigen en wijkverzorgenden in de Buurtzorg Plus teams werken nauw samen met een plaatselijke fysio- of oefentherapeut en een ergotherapeut. Buurtzorgmedewerkers signaleren dagelijks functionele problemen die een bedreiging vormen voor de zelfredzaamheid van hun cliënten en voor het handhaven van de thuissituatie. Buurtzorg Plus teams schakelen hun therapeuten snel en effectief in.

Zorggroep Almere

In Nederland is door de Zorggroep Almere (ZGA) al vroeg geanticipeerd op de ontwikkelingen in de ouderenzorg thuis. In 2003 begon de introductie van ‘Fysiotherapie in de thuiszorg’ (destijds ‘Thuiszorgfysiotherapie’ genoemd). Er werd een pilot gestart, gebaseerd op de uitgangspunten van het concept ‘Geïntegreerde thuiszorg’ (Riezebos 2003). Voorafgaand aan de pilot werden diverse gesprekken gevoerd met huisartsen en de thuiszorg die ook onderdeel uitmaakten van de Zorggroep Almere. Er werd een behoeftepeiling gedaan, waaruit bleek dat er veel vraag was naar een nauwere samenwerking tussen de betrokken zorg- en hulpverleners in de thuissituatie. De voornaamste doelen waren achtereenvolgens.

  • Een beter bereik van de doelgroep thuiswonende (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten en hun mantelzorgers;
  • het handhaven van de thuissituatie en
  • de verbetering van de kwaliteit van zorg.