GWZ: Eenvoudig en effectief samenwerken

Een effectieve vorm van thuiszorg

De gezamenlijke zorgvraag binnen de geïntegreerde wijkzorg is: Wat heeft deze cliënt nodig om thuis te (kunnen blijven) functioneren? Dan kan het gaan om verschillende hulpvragen op het gebied van balans, staan, lopen of verplaatsen, maar ook boodschappen kunnen doen of een boterham kunnen maken.

Een voorbeeld
Als iemand niet langer goed op een stoel kan zitten of kan opstaan, leg je een kussen in de stoel. Hierdoor wordt de zitting hoger en kan de cliënt makkelijker opstaan en zitten.

Wijkzorgmedewerkers bedenken vaak dit soort, noodzakelijke, korte termijn oplossingen. In een team van geïntegreerde wijkzorg zoeken wijkzorgmedewerkers naar lange termijn oplossingen voor problemen. Ze schakelen daarom altijd als vervolgstap een wijkzorgtherapeut in.

Waarom heeft de cliënt dit probleem, deze beperking, hoe komt het dat hij iets niet meer (zo goed) kan?

Is er iets aan te doen om de cliënt beter, veiliger, zelfstandiger en gelukkiger te laten functioneren?

Wat kunnen we gezamenlijk doen om de cliënt zelfredzamer te maken, oftewel zich zo zelfstandig mogelijk te kunnen bewegen, omrollen in bed, staan, lopen, opstaan, gaan zitten, uit/in bed komen, koken, zichzelf wassen, aankleden, uitgaan. Kortom: om weer zo onafhankelijk mogelijk te zijn van onze zorg?